////

ધાનેરા નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરની કાર્યવાહી, 17 સભ્યોને કર્યા સસ્પેન્ડ

બનાસકાંઠા જિલ્લાની ધાનેરા નગરપાલિકામાં રાજકીય ભૂકંપ આવ્યો છે. ધાનેરા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના 17 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ તમામ સભ્યો સામે ગેરરીતિની ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ભાજપે 2018મા આ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. નગરપાલિકાની કલમ 37 મુજબ કોંગ્રેસના સભ્યો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 17 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરાતા કોંગ્રેસે પાલિકાની સત્તા ગુમાવવાનો વારો આપ્યો છે.

ધાનેરા નગરપાલિકામાં કુલ 28 સભ્યો હોય છે. આ પાલિકાની સત્તા કોંગ્રેસ પાસે હતી. વર્ષ 2018મા ભાજપે 17 સભ્યો સામે ગેરરીતિની ફરિયાદ કરી હતી. આ મુદ્દે પાલિકાના ચીફ ઓફિસરે કાર્યવાહી કરતા 17 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સભ્યો સસ્પેન્ડ થતા ધાનેરા નગરપાલિકામાં રાજકીય ભૂકંપ આવી ગયો છે.

ધાનેરા નગરપાલિકાની કમાન કોંગ્રેસના હાથમાં હતી. આ પાલિકાનો કાર્યકાળ વર્ષ 2022મા પૂર્ણ થવાનો છે. પરંતુ આ પહેલા કોંગ્રેસે સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. તેના 17 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 2018મા ગેરરીતિના જુદા-જુદા 14 મુદ્દા સાથે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી. હવે નગરપાલિકા નિયામકે આ મુદ્દે કાર્યવાહી કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.