/////

રાજ્યનો આ જિલ્લો વેક્સિનેશનમાં મોખરે, 98% લોકોએ લીધી વેક્સિન

હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં પૂરજોશમાં વેક્સિનેશન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લો 45 વર્ષથી વધુના 98 ટકા લોકોના વેક્સિનેશન સાથે દેશમાં વેક્સિનેશનમાં મોખરે બન્યો છે. બનાસકાંઠામાં 45 વર્ષથી ઉપરની 6.17 લાખની વસ્તીમાં 6.04 લાખ લોકોએ વેક્સિનનો પહેલો ડોઝ લઈ લીધો છે. આ સાથે જ જિલ્લામાં વેક્સિનેશન કેન્દ્રો ઉપર અને ગામેગામ ફરીને કરાતાં વધુ લોકોએ વેક્સિન લીધી છે.

આ ચમત્કાર માત્ર એક જ મહિનામાં થયો છે. એક જ મહિનામાં અધિકારીઓએ વ્યૂહાત્મક આયોજન ઘડીને 6.17 લાખની વસતિ સામે 6.04 લાખ કરતાં વધુ લોકોને ઓછામાં ઓછો પહેલો ડોઝ આપી દેવાયો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બનાસકાંઠા જિલ્લાના પ્રભાવી સચિવ વિજય નહેરા છે. જેઓ અમદાવાદના પૂર્વ કમિશનર હતા. જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ હાલ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યુ છે. બનાસકાંઠામાં રોજ 50 થી 55 હજાર સરેરાશ વેક્સિન અપાય છે. આ લક્ષ્યાંક સાથે કામ કરતા એક જ મહિનામાં બનાસકાંઠા જિલ્લો ન માત્ર ગુજરાતમાં, પરંતુ સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ નંબરે આવી ગયો છે.

સમગ્ર દેશમાં હાલ વેક્સિનેશન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતમાં 45 થી વધુ વયજૂથના 55 ટકા લોકોને પહેલા ડોઝની વેક્સિન અપાઇ છે. તેની સામે બનાસકાંઠામાં આ લક્ષ્યાંક 98 ટકા હાંસલ થયો છે. આ માટે ગામેગામ ફરીને બનાસકાંઠાના જિલ્લાઓને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. સરળતાથી અને ઝડપથી વેક્સિનેશન કામ પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.