///

અહીં આજે સામાન્ય સભા તો મળશે, પરંતુ વિપક્ષ નેતા વિના

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા આજે 11 કલાકે પાલડી ટાગોર હોલ ખાતે મળશે. જેમાં પ્રજાના વિકાસના કામોને લઇને મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવશે.

મહત્વની વાત તો એ છે કે વિપક્ષના પદ પરથી દિનેશ શર્માએ રાજીનામું આપી દીધું છે, ત્યારે હાલમાં ઉપનેતા તરીકે તૌફિકખાન પઠાણ છે. એટલે વિપક્ષ પોતાની રજૂઆત કેવી રીતે મૂકે છે અને દિનેશ શર્માના રાજીનામા બાદ આ પહેલી સભા વિપક્ષ નેતા વગર યોજાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.