/

દિવ્યાંગો સાથે કરાઈ અનોખી ઉજવણી

પોરબંદરની સંસ્થા દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ધુળેટીની ઉજવણી કરાઈ પોરબંદરની સંસ્થા દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ધૂળેટીનાં તહેવારની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આશીર્વાદ વિકલાંગ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ધુળેટીના તહેવારની ઉજવણી અંતર્ગત અબીલ ગુલાલ પિચકારીથી બાળકોએ અનેરો આનંદ માણ્યો હતો. અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published.