About

Get to know more about us

એક એવી ખબર જેનાથી તમે છો બેખબર. ફક્ત સમાચાર જ નહિ ઘટના નું સાચું વિશ્લેષણ. સમાચારવાલા લઇ ને આવે છે જેનાથી આપ છો બેખબર. સમાચાર ની ઘડામણ થી લઇ સમાચાર ના ઘડપણ સુધી ની વાત.