/

અમદાવાદ કોરોનાનો વધુ કેશ શંકાસ્પદ

  9 MARCH

અમદાવાદમાં આજે 40 વર્ષીય યુવકનોને કોરોનાના લક્ષણ દેખાતા હોવાથી અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે આ યુવક ના તમામ પ્રકારના સેમ્પલો લઇ બીજે મેડિકલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે સેમ્પલોના રિપોર્ટ મોડી રાત સુધીમાં આવ્યા બાદ વધુ સારવાર આપવામાં આવશે 40 વર્ષીય યુવક અમેરિકા થી અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે તેમને કોરોનાના લક્ષણો દેખાતા અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં સેપલિંગમાં લાવવામાં આવેલ છે સેમ્પલો આવ્યા બાદ યુવકની સારવાર થઇ શકશે

Leave a Reply

Your email address will not be published.