///

વૈજ્ઞાનિક તારણ બતાવી અપીલ કરતા ઠાકોર સમાજના નેતા, અલ્પેશ ઠાકોર

સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે ત્યારે વડાપ્રધાન દ્વારા રાત્રે 9 કલાકે 9 મીનિટ માટે દીવો પ્રગટાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે જેને લઈને કેટલાક નેતાઓ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. તો ઠાકોર પક્ષના નેતા અલ્પેશ ઠાકોરે પણ વડાપ્રધાનના આદેશને સહાકાર આપી નાગરિકોને પોતાના ઘરની લાઈટો બંધ કરી દીપ પ્રગટાવવાની અપીલ કરાઈ છે. અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે- ભરતીય સંસ્કૃતિમાં દીપ અને જ્યોતિનું અનેરું મહત્વ છે જ્યાં દીપ પ્રગટાવતા હોઈએ છે ત્યાં ચંદ્ર અને સુરજની કમીઓ દૂર થાય છે. તો તેઓએ કહ્યું કે દિવા કે જ્યોતના કારણે બેક્ટેરિયાનું નાશ થતું હોય છે. આમ, ઠાકોર નેતા દ્વ્રારા શહેર અને ગ્રામિણ વિસ્તારના સમગ્ર લોકોને દીવો પ્રગટાવવાની અપીલ કરી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published.