//

કોરોના મહામારીમાં સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય તમામ ખાનગી હોસ્પિટલો સરકાર હસ્તક કરશે

દેશ અને દુનિયામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો રાજ્યમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં રાજ્યમાં 16 જેટલા પોઝિટિવ કેસ વધ્યા છે ત્યારે સરકાર મહત્વ ના નિર્ણય પર આવી ગયેલ છે અને રાજ્યની મોટી અન ખાનગી હોસ્પિટલો સરકાર ના આરોગ્ય વિભાગ હસ્તક લેવા નો નિર્ણય લેવા માં આવ્યો છે  કોરોના મહામારીમાં લોકોનું આરોગ્ય  વધુના જોખમાય અને  સારવાર તાત્કાલિક થઈ શકે તેના માટે સરકાર દ્રારા મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે જેને પગલે રાજ્યમાં કોરોના કેશની સંખ્યા મમ ઘટડો થશે અને કોરોના કેશમાં રાહત થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.