/

દીવના ઘોઘલામાંથી મળ્યો અજાણયું પુરુષનો મૃતદેહ

સંઘ પ્રદેશ દિવ નજીકના ઘોઘણા નજીક આવેલી ખાડીમાંથી એક અજાણ્યા પુરુષનો મૃત દેહ મળી આવતા સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અજાણ્યા મૃતદેહની ઓળખ માટે પોલીસે પ્રથમ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો અને તણાય આવેલો મૃતદેહ કોનો છે અને ક્યાં ગામનો છે તેની તપાસ શરૂ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.