///

અમદાવાદમાં સવારે 8થી રાત્રે 9 સુધી ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર રોક

અમદાવાદ શહેરમાં વાયુ પ્રદુષણનું સ્તર વધી રહ્યું છે, ત્યારે અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા એક જાહેરનામું બહાર પાડીને મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં શહેરમાં દિવસ દરમિયાન ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર રોક લગાવવામાં આવી છે.

અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા મોટર વ્હીકલ એક્ટ અંતર્ગત આ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામા મુજબ શહેરમાં સવારે 8થી રાતના 9 કલાક સુધી ટ્રેક્ટર, ટ્રક સહિતના ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.

આ ઉપરાંત RTOના કામકાજ માટે આવતા વાહનોને સવારે 10થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધીની છૂટ આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.