/

ભાજપે જિલ્લા પ્રમુખો અને શહેર પ્રમુખોની યાદી જાહેર કરી

રાજ્યમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત આવ્યો છે. જેમાં જિલ્લા અને શહેરોના શહેર પ્રમુખોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં તમામ જિલ્લાના હોદ્દેદારોના નામની યાદી જાહેર કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.