CMAનું પરીણામ જાહેર : ગુજરાતના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ મારી બાજી?

સમગ્ર ગુજરાતનું આજે ધ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટસ ઓફ ઇન્ડિયા સીએમએ દ્વવારા ડિસેમ્બર ૨૦૧૯માં લેવાયેલી પરીક્ષાનું પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. જેમાં અમદાવાદમાં વિધાર્થીઓનું પરિણામ ઝળહળતું આવયું છે. ગઇસાલની સરખામણીમાં આ વર્ષનું પરિણામ વધુ આવ્યુ છે. જેમાં અમદાવદ સેન્ટરનાં ૨૮ વિધાર્થીઓ CMA થયેલા છે. જયારે ૪૭ વિધાર્થીઓ ઇન્ટરમીડિએટ થયા છે. ગઇસાલનું પરિણામ જોતાં ફાઇનલમાં ૯.૨૧ ટકાનો અને ફાઇન્ડેશનમાં ૧૫.૮૫ ટકાનો વધારો થયો છે. જયારે ઇન્ટરમીડિએટમાં ૦.૧૫ ટકાનો વધારો થયો છે.

અમદાવાદમાં કેટલા વિધાર્થીઓએ ટોપ કર્યુ?

ફાઇનલમાં અમદાવાદના ૩ વિધાર્થીઓએ ટોપ કર્યુ છે. જેમાં કૌશલ હિતેશભાઇ મોદીએ ૪૫૬ માર્કસ લાવી પ્રથમ ક્રમાક હાંસિલ કર્યો છે. જયારે મમતા લાલચંદ છટાણીએ ૪૫૪ માર્કસ લાવીને દ્વિતીય તો મનિષા અગ્રવાલે ૪૪૧ માર્કસ લાવીને તૃતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યુ છે. ઇન્ટરમીડિએટ અમદાવાદમાં શ્ર્લોક સુરેશભાઇ પટેલે ૫૦૮ માર્કસ મેળવીને અમદાવાદમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યુ જયારે દિવ્યા સોનીએ ૫૦૧ માર્કસ મેળવીને દ્વિતીય અને સોનું રમેશભાઇ સોલંકીએ ૪૯૪ માર્કસ મેળવી તૃતીય નંબર પ્રાપ્ત કર્યુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.