////

કોંગ્રેસની ગાંધી સંદેશ યાત્રા મૌકૂફ

9 માર્ચ : ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્રારા 12 માર્ચ થી ગાંધી આશ્રમથી દાંડી સુધીની ગાંધી સંદેશ યાત્રાનું આયોજન થયેલ હતું જે આયોજન કોરોના વાયરસના કારણે રદ કરવાની માહિતી ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવેં ટ્રીટ કરીને આપી છે આવતી 12મી માર્ચે ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્રારા ગાંધી સંદેશ યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ હતું જેની સંપૂર્ણ ત્યારી પણથી ચુકી હતી અને રાહુલ ગાંધી આ ગાંધી સંદેશ યાત્રાને પ્રારંભ કરાવવાના હતા પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં હાલ કોરોના વાયરસનો હાહાકાર મચી રહ્યો છે ત્યારે કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવેં આજે સાંજે ટ્રીટ કરી ગાંધી સંદેશ યાત્રા મૌકુફ રાખી હોવાની માહિતી આપી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.