/

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ વિધાનસભા માંથી વોકઆઉટ કર્યું

ગુજરાત વિધાનસભાનું હાલ સ્તર ચાલે છે સત્ર દરમિયાન અનેકો બિલ સ્તર દરમિયાન આવતા હોઈ છે આજના સ્તરમાં પણ એક બિલ મુકવામાં આવ્યું હતું જેને લઈને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો નારાઝ થયા હતા અને વિધાનસભા લોબીમાં જ સુત્રોચાર કરી હોબાળો મચાવ્યો હતો આજે વિદ્યાસભા સ્તર દરમિયાન સત્તાધારી પક્ષ દ્રારા આદિવાસી બિલ નામંજૂર કરતા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ હંગામો મચાવ્યો હતો અને લોબી માં જ સુત્રોચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો આજે સત્ર દરમિયાન એસ.સી.એસ.ટી અને બિન સરકારી બિલના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો અને કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્યો એ વિધાનસભા માંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.