/

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ કરી અપીલ

સમગ્ર ભારતમાં કોરોના મહામારીએ આંતક મચાવ્યો છે ત્યારે કોરનાથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. ત્યારે આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં સરકારને મદદ કરવા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી સામે આવ્યા છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ લોકોને મદદરૂપ બનવા સંપૂર્ણ સાંસદ ગ્રાન્ટ ફાળવવાની અપીલ કરી છે. કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારીથી લડવા અને લોકોને બચાવવા કોંગ્રેસના વિવિધ નેતાઓ અને ધારાસભ્યો દ્વારા 10-10 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. રાયબરેલીની જનતાને કોરોના સામે રક્ષણ આપવા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ જિલ્લા પ્રશાસનને કોરોના સામે લડવા જેટલા ફંડની જરૂર હોય તેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાની અપીલ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.