/

કોરોનોનો ફફડાટ રાજ્યની વધુ એક યુનિવર્સીટી વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન ભણાવશે

કોરોનાને લઇ સરકાર પહેલેથી જ જાગૃત છે આગામી 31 માર્ચ સુધી તમામ શાળા કોલેજોને રજા આપી દેવાઈ છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા પણ ખુબ જરૂરી છે. ત્યારે રાજ્યની વધુ એક યુનિવર્સીટી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસક્રમ ન બગડે તે માટે મોટો નિર્ણય કરાયો છે. કોરોના વાયરસના લીધે GTU એ કોલેજોને સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે જીટીયુ દ્વારા સંલગ્ન તમામ કૉલેજને ઓનલાઈન ભણાવવા સૂચના અપાઈ છે. જીટીયુના ફેસબુક પેજ તથા ગુગલ ક્લાસરૂમ, જેવા માધ્યમો મારફતે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવમાં આવશે તેવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.