///

રાજ્યની પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં આજથી દિવાળી વેકેશન

કોરોના વાઇરસના પગલે શાળાઓ બંધ છે, પરંતુ ઓનલાઇન શિક્ષણ ચાલુ છે તેવામાં રાજ્યમાં આજથી પડી રહેલા દિવાળી વેકેશનના પગલે ઓનલાઇન શિક્ષણ પણ બંધ રહેશે.

રાજ્યની પ્રાથમિક-માધ્યમિક શાળાઓમાં 29 ઓક્ટોબરને ગુરુવારથી 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તે સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને અપાતું ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ રહેશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને પણ શિક્ષણમાંથી છુટકારો મળશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.