///

જાણો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એ શું કર્યું ટ્વિટ?

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એ કર્યું ટ્વીટ,હિન્દી માં કર્યું.ટ્વિટઅમે ભારત આવવા માટે તતપરઅમે રસ્તા માં છે…ભારત આવ્યા પહેલા અમેરિકન પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે, અમે ભારત આવવા આતુર છીએ. અમે રસ્તામાં છીએ. થોડા કલાકો બાદ અમે સૌને મળીશું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.