/

કોરોના ઇફેક્ટથી રાજ્યની જેલોના કાચા-પાકા કામના કેદી માટે સારા સમાચાર

કોરોના વાયરસ કાળો કહેર મચાવી રહ્યો છે રાજ્યમાં પણ કોરોનાના પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે  તેની વચ્ચે ગુજરાતની અલગ અલગ જેલોમાં બંદીવાન કાચા-પાક કામના કેદી માટે રાજ્ય સરકારે નિણઁય કર્યો છે જેલ રહેલા કાચા-પાકા કામ ના 1500 કેદી પૈકી 1200 જેટલા કેદી અને પાકા કામના 300 જેટલા કેદીઓ હાલ કોરોના વાયરસને કારણે થોડા સમય માટે મુક્ત કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે જે કેદીની સજા 7 વર્ષથી ઓછી હોઈ તેવા કેદીને રાજ્ય સરકાર લાભ આપી શકે છે તમામ કેદીઓને પરોલ અથવા હંગામી જામીન આપવાની રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જાહેરાત કરી છે જેલમાં  બંદીવાન કેદીઓ એકબીજા થી નજીક રહીને વાયરસના ભોગના બને તેથી નિર્ણય  લેવાયો  છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.