લો બોલો લગ્ન માં વરરાજા પાસે કોને કરાવાયું ફાયરિંગ ?

ઘટનાને લઇ ને મોરબી પોલીસે ક્યારે કોના લગ્ન માં ક્યાં હથિયારો માંથી ફાયરિંગ કર્યું છે ફાયરિંગ કરનાર અને કરાવનાર નસામાં હતા કે કેમ તેની ખાનગી રહે તપાસ  શરૂ કરી છે અને નજીકના જ સમયમાં ફાયરિંગ કરનાર લોકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થશે તેમ જાણવા મળી રહ્યું છે.હાલ તો લગ્ન માં વરરાજા કન્યા લેવા ના બદલે ફુલેકા માં ફાયરિંગ ની ઘટના ને લઇ ને વરરાજા ખરેખર ફુલેકે ચડી ગયા હોવા ની ચર્ચા એ જોર પકડ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.