//

દિલ્હીમા ગુજરાતવાળી દેશના ગુહ પ્રધાન અમીત શાહ દિલ્હીના દ્રારે

દિલ્હી વિધાનસભાની ચુંટણીને લઈને ત્રીપાંખીઓ જંગ જામ્યો છે. એવામા રાજનીત શાહ અમીત શાહ દિલ્હીવાસીઓના ધરે ધરે મુલાકાત લઈ રહ્યાં છે. અરવિંદ કેજરીવાલ ને હરાવવા માટે ડોર ટુ ડોર સપર્ક શરૂ કર્યો છે.દિલ્હીના કેન્ટોજન વિસ્તારમા અમીત શાહે જનસંપર્ક અભિયાન અંતર્ગત ડોર ટુ ડોર લોકોના ધરે જઈને તેમની મુલાકાત કરી હતી. અમીત શાહના પ્રચારને લઈને લોકોમા ભારે ઉસ્તાહ જોવા મળ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.