//

નમસ્તે ટ્રમ્પ : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મિનિટ ટુ મિનિટ કાર્યક્રમ જાણવા અહીં ક્લિક કરો

 • ૨૩ ફેબ્રુઆરીના રોજ સાંજે ૭: વાગ્યે વોશિંગ્ટનથી રવાના.
 • રાત્રે જર્મનીમાં સ્ટોપ ઓવર.
 • ૨૪ ફેબ્રુઆરી સવારે 11.15 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન.
 • અમદાવાદ એરપોર્ટથી 12.05 થી 12.15 વાગ્યે ગાંધી આશ્રમ જવા રવાના થશે.
 • બપોરે ૧૨:૩૦ વાગ્યાથી 1 વાગ્યા વચ્ચે ગાંધી આશ્રમ પહોંચશે.
 • ગાંધી આશ્રમ ખાતે 15 મિનિટ રોકાણ બાદ મોટેરા સ્ટેડિયમ જશે.
 • અંદાજીત 1.30 થી 1.40 વાગ્યે મોટેરા સ્ટેડિયમ પહોંચશે.
 • મોટેરા સ્ટેડિયમ પર સંબોધન.
 • મોટેરા સ્ટેડિયમથી 2.30 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ જવા રવાના.
 • બપોરે ૩:૩૦ વાગ્યે આગ્રા જવા રવાના.
 • સાંજે ૪:૫૫ વાગ્યે આગ્રા એરપોર્ટ પર આગમન.
 • સાંજે ૫:૧૦ વાગ્યે તાજમહેલની મુલાકાત
 • સાંજે ૬:૪૫ વાગ્યે દિલ્હી જવા રવાના.
 • સાંજે ૭:૩૦ વાગ્યે દિલ્હી એરપોર્ટ પર આગમન.

Leave a Reply

Your email address will not be published.