/

વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત રાધા કૃષ્ણની લાઠમાર હોળી વિશે રશપ્રદ વાતો

મથુરામાં ફાગણ મહિનાના શુકલ પક્ષની નવમી પર લથમાર હોળી રમવામાં આવે છે. જે આ વખતે ૧૬ માર્ચે રમવામાં આવશે. આ દિવસે નંદગાવનો ગોવાળીયાનો છોકરો હોળી રમવા બરસાણા જાય છે.  દર વર્ષે હાળી દરમિયાન લથમાર હોળી બરસાણા અને વૃદાવનમાં રમાય છે. ત્યારબાદ બીજા દિવસે બરસાણાના રહેવાસીઓ વૃદાવનની મહિલાઓ સાથે હોળી રમવા જાય છે. બરસાનાની લથમાર હોળી દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે.

મથુરાનાં ફાગણ મહિનામાં શપકલ પક્ષની નવમીના દિવસે લથમાર હોળી રમવામાં આવે છે. આ હોળી કોઇને નુકશાન પહોંચાડયા વગર પ્રેમથી રમવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રાધાના સમયમાં લથમાર હોળી રમવાની શરૂઆત થઇ હતી. એવુ માનવામાં આવે છે કે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તેમના મિત્રો સાથે હોળી રમવા પહોંચ્યા હતાં. કૃષ્ણ તેમના સાથીઓ સાથે રાધા તેમજ તેમની સખીઓને ઠંડાઇ આપતા હતાં. જેથી રાધાએ કૃષ્ણને ઓળખી લીધા હતાં. રાધા અને તેની સખી સાથે કૃષ્ણ અને તેમના મિત્રો હોળી રમે છે. દરમિયાનમાં કૃષ્ણ રાધા સાથે મજાક કરે છે. ત્યારથી લાકડીઓ વડે હોળી રમવામાં આવે છે. જેથી મારવાથી બચવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ શ્રીકૃષ્ણ અને તેમના સાથીઓએ કર્યો હતો. ધીરે-ધીરે હોળીની આ પરંપરા બની ગઇ હતી જેનુ આજે પણ પાલન કરાવમાં આવે છે. જેથી આજે મહિલાઓ તેમના હાથમાં લાકડીઓ વડે પુરુષોને માર-મારવાનું શરૂ કરે છે. જયારે મારથી બચાવા પુરુષો ભાગે છે. પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે, આ બધી માર અને હાસ્ય આંનદનાં વાતાવરણમાં થાય છે. મહિલાઓ તેમના ગામના પુરુષો પર લાકડીઓ વરસાવતી નથી પરંચતુ આસપાસમાં ઉભેલા બાકીના લોકો પર વરસાવે છે.

બરસાનાની લથમાર હોળીમાં રાધા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે પ્રેમ છે. રાધાકૃષ્ણના પ્રેમનું પ્રતીક કરતો આ પર્વ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. બ્રિજની હોળીમાં સોસાયટીના ગાયકનું વિશેષ સ્થાન છે. જે હોળીના ગીતો અને પડદા ગાવાની અનોખી પરંપરા ધરાવે છે. જેમાં બ્રિજવાસીઓ બ્રહભાષામાં હોળી શ્લોકને ઠાકુરજીની પરંપરાગત શૈલીમાં ગાય છે. આ દિવસે બ્રિજમાં દેશ-વિદેશનાં ભકતો સાથે આખો મથુરા અહીં ભેગો થાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ગામ ગોકુલમાં ચોકમાર હોળી રમાય છે. ગોકુળમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બાળ સ્વરૃપમાં રહેતા હતાં. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.