///

અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટનો સગીર બાળકોની કસ્ટડીના કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો..

અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટે સગીર બાળકોની કસ્ટડીના કેસમાં એક મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. જેમાં કોર્ટે કહ્યું છે કે, ગુનાહિત કેસ હોય તેવા પિતાને સગીર બાળકની કસ્ટડી માગવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તેજમકેસમાંથી મુક્ત થયા બાદ જ પિતા બાળકોની કસ્ટડી માગી શકે છે.

અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં ચાલી ગયેલા કેસમાં યુપીના હાથરસના અવધેશ ગૌતમ વતી હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં તેણે પોતાના નાની પાસે રહેતા બે સગીર બાળકોની કસ્ટડી માગી હતી. આ અંગે જસ્ટિસ જેજે મુનીરની હાઇકોર્ટની સિંગલ બેન્ચમાં સુનાવણી દરમિયાન જજે કહ્યું કે, નાની પાસે બાળકોની કસ્ટડી ગેરકાયદેસર નથી. જો પિતા ગુનાહિત કેસના ખટલાનો સામનો કરી રહ્યો હોય તો તે બાળકોને મેળવવાનો હક રાખતો નથી.

વધુમાં જસ્ટિસ જેજે મુનીરે જણાવ્યું કે, કેસમાંથી મુક્ત થયા બાદ જ પિતા બાળકોની કસ્ટડી માંગી શકે છે. મુક્ત થયા બાદ બાળકો સગીર હોય તો પિતા નૈસર્ગિક સંરક્ષક કેગાર્ડિયન તરીકે તેમની કસ્ટડી માગી શકે છે.

નોંધનીય છે કે, અવધેશ ગૌતમ પર પત્નીની હત્યાનો આરોપ છે. જેનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. દરમિયાન તેણે નાની પાસે રહેતા પોતાના બે બાળકોની કસ્ટડી મેળવવા માટે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ દાખલ કરી હતી. પરંતુ હાઇકોર્ટે તેની અરજી ફગાવી દઇ. નાની પાસે બાળકોની કસ્ટડીને કાયદેસર ગણાવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.