////

અમદાવાદમાં 7 લાખ લોકોને કોરોનાની રસી આપવામાં આવશે

અમદાવાદ જિલ્લા અને AMCના અધિકારીઓએ અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં એક મહિનાના સર્વેક્ષણ કાર્ય બાદ 7 લાખથી વધુ લોકોનું રજિસ્ટ્રેશન કર્યુ છે. જેમાં એવા લોકોની ઓળખ કરી શકાય જેમણે કોરોનાથી સૌથી વધુ ખતરો છે. આ સર્વેક્ષણમાં 704 એવા લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જેમણે સૌથી પહેલા રસી લગાવવામાં આવશે. જેમાંથી 324 લોકો ગ્રામીણ વિસ્તારના છે.

AMCના અધિકારીઓએ 52 હજાર સ્વાસ્થ્ય કર્મીઓ અને જરૂરી સેવા આપનારા અન્ય લોકોની ઓળખ કરી છે. જેમાં 40 હજાર પોલીસ અને સુરક્ષા કર્મી પણ છે જેમણે પ્રથમ તબક્કામાં રસી લગાવવામાં આવશે. આ એવા લોકો છે જેમને રસી લગાવવી સૌથી વધુ જરૂરી છે. સાથે જ AMCએ એવા ચાર લાખ લોકોની ઓળખ પણ કરી છે જે 50 વર્ષથી ઉપરના છે અને જેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ એવી છે જેમણે લાંબા સમય સુધી સ્વાસ્થ્યની દેખરેખની જરૂર છે.

આ અંગે AMCના એક સ્વાસ્થ્ય અધિકારી અનુસાર, ફીલ્ડમાં સર્વેક્ષણ કરનારા લોકોએ રસી માટે યોગ્ય લોકોનું રજિસ્ટ્રેશનના ક્રમમાં વિરોધનો સામનો પણ કરવો પડે છે. હજુ પણ કેટલાક લોકો પોતાનું નામ લખાવવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. આ રસીના કાર્યક્રમનું આયોજન તંત્રએ અમદાવાદમાં 300 સ્થળો પર નક્કી કર્યુ છે અને અહી રસી આપનારા 380 લોકોની ઓળખ પણ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરની જનસંખ્યા 60 લાખ છે.

તો જિલ્લા કલેક્ટર સંદીપ સાગલેએ જણાવ્યું કે, ગ્રામીણ વિસ્તારમાં લોકોને રસી આપવા માટે 324 લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જ્યારે આ વિસ્તારના આવા 7,435 સ્વાસ્થ્ય કર્મીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે જેને સૌથી વધુ ખતરો છે અને તેમણે પ્રાથમિકતાના આધારે રસી લગાવવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું કે, 18 હજારથી વધુ સુરક્ષા કર્મીઓ અને પોલીસ કર્મીઓની અમદાવાદ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ઓળખ કરવામાં આવી છે જેમણે બીજા તબક્કામાં રસી લગાવવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.