/

કોરોના લડતમાં કોર્પોરેશનના 54 કોર્પોરેટરો એક માસનો પગાર રાહત ફંડમાં આપશે

કોરોના વાયરસની મહામારીમાં દેશની ધાર્મિક સંસ્થાઓ ધારાસભ્યો અને રાજકીય આગેવાનો આગળ વધી રહ્યા છે ધારાસભ્યો અને સાંસદો પોતાના મત વિસ્તારના કામોની ગ્રાંટો માંથી આરોગ્ય લક્ષી સેવામાં લેવા સરકારમાં અપીલ કરી રહ્યા છે અને સરકારે પંપ્રજાના પ્રતીંજીધીની વાત ધ્યાને લઇ અપીલ સ્વીકારી ગ્રાન્ટ મંજુર કરી આપેલ છે ત્યારે હવે જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના 54 કોરોપરેટરો એક માસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં આપવા ની જાહેરાત કરી છેતેવી જાહેરાત કરી છે જૂનાગઢ મનપા સામાન્ય રીતે ભાજપ કોંગ્રેસના વિવાદમાં હોઈ છે પરંતુ મહામારીના સમયે તમામ કોર્પોરેટરો એ એક સુરે મહામારી માં સમાજ ઉપયોગી થવા એક માસનો પગાર આપવા ની જાહેરાત કરી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published.