//

લોકડાઉનમાં યુવા નેતા હાર્દિક પટેલે ખીચડી બનાવી ગરીબોને ખવડાવી

કોરોના વાયરસમાં લોકો ડરી ગયા છે લોકડાઉનમાં લાખો ગરીબ ભૂખ્યા સુઈ જાય છે કેટલાક લોકો પાસે અનાજ પણ નથી તેથી ગુજરાત કોંગ્રેસના યુવા નેતા અને પાટીદાર આગેવાન હાર્દિક પટેલે જાતે જ ખીચડી બનાવી ગરીબો સુધી પહોંચાડી હતી લોકડાઉનના લોકો ગરીબ લોકોને અનાજની કીટ સહિત પહોંચાડે છે પરંતુ ઘરમાં બધા લોકો પાસે રસાઈ બનાવવા પૂરતી ચીજ વસ્તુ નથી ત્યારે નેતાગીરી છોડીને હાથે ખીચડી બનાવી હતી હાર્દિક પટેલે 5000 લોકો સુધી ખીચડી બનાવી પહોંચાડી હતી આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જે લોકો પાસે ઘણા લોકો માંગીને દિવસો પસાર કરતા હોય તેમને કોણ ખવડાવે ત્યારે હાર્દિક ગરીબોના બેલી બનોને લોકો સુધી પહોંચ્યા અને ગરીબો ની ભૂખ બુજાવી હતી

Leave a Reply

Your email address will not be published.