///

કોરોનાથી થયેલી નુકસાનીને ભરપાઈ કરવામાં ઘણાં વર્ષો લાગશે : આરબીઆઈ

આરબીઆઈ દ્વારા શુક્રવારે નાણાકીય નીતિ સમિતિની બેઠકની કેટલીક વિગતો જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેમા આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર માઇકલ દેવાવ્રત પાત્રાએ કોરોના રોગચાળાને લઈને કહ્યું હતું કે, કોરોના મહામારીનો કારણે થયેલા ઉત્પાદનના નુકસાનની ભરપાઇ કરવામાં ઘણા વર્ષોનો સમય લાગી શકે છે.

આ ઉપરાંત આરબીઆઈના ગવર્નર દાસે કહ્યું છે કે, જો કોવિડ -19 રોગચાળો ફરીથી ફેલાય તો અર્થતંત્રની શરૂઆત દર્શાવતા સુધારાઓ પર વિપરીત અસર થઈ શકે છે. સમિતિમાં નવનિયુક્ત અપક્ષ સભ્ય શશાંક ભીડે જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ -19 રોગચાળાને લગતી અનિશ્ચિતતાઓનો પ્રભાવ આગામી બેથી ત્રણ ક્વાર્ટરમાં વૃદ્ધિ દર અને ફુગાવાના દૃશ્ય પર પડે છે.

વધુમાં દાસે કહ્યું હતું કે, નીતિ દર ઘટાડવાની તક છે, પરંતુ આ દિશામાં આગળના પગલાં ફુગાવાના મોરચે ઉભરતી પરિસ્થિતિ પર આધારીત છે, જે હાલમાં કેન્દ્રીય બેંકના સંતોષકારક સ્તરથી ઉપર ચાલી રહ્યો છે. હું માનું છું કે જો ફુગાવા અમારી અપેક્ષાઓ પ્રમાણે રહેશે, તો ભવિષ્યમાં નીતિ દરમાં ઘટાડો કરવાનો અવકાશ રહેશે. આર્થિક વિકાસમાં સુધારણાને સમર્થન આપવા માટે આ અવકાશનો સભાનપણે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

આ ઉપરાંત આરબીઆઈના ગવર્નર દાસે કહ્યું છે કે, જો કોવિડ -19 રોગચાળો ફરીથી ફેલાય તો અર્થતંત્રની શરૂઆત દર્શાવતા સુધારાઓ પર વિપરીત અસર થઈ શકે છે. સમિતિમાં નવનિયુક્ત અપક્ષ સભ્ય શશાંક ભીડે જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ -19 રોગચાળાને લગતી અનિશ્ચિતતાઓનો પ્રભાવ આગામી બેથી ત્રણ ક્વાર્ટરમાં વૃદ્ધિ દર અને ફુગાવાના દૃશ્ય પર પડે છે.

વધુમાં દાસે કહ્યું હતું કે, નીતિ દર ઘટાડવાની તક છે, પરંતુ આ દિશામાં આગળના પગલાં ફુગાવાના મોરચે ઉભરતી પરિસ્થિતિ પર આધારીત છે, જે હાલમાં કેન્દ્રીય બેંકના સંતોષકારક સ્તરથી ઉપર ચાલી રહ્યો છે. હું માનું છું કે જો ફુગાવા અમારી અપેક્ષાઓ પ્રમાણે રહેશે, તો ભવિષ્યમાં નીતિ દરમાં ઘટાડો કરવાનો અવકાશ રહેશે. આર્થિક વિકાસમાં સુધારણાને સમર્થન આપવા માટે આ અવકાશનો સભાનપણે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.