/

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નહિ દેખાય રખડતા ઢોર કુતરા જાણો કોર્પોરેશનનો એક્શન પ્લાન

અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પહેલી વાર ગુજરાત આવી રહ્યા છે ત્યારે તેના સ્વાગત માટે તડામાર તૈયારીઓ થઇ રહી છે. મહત્વની વાત છે કે અમદાવાદમાં રખડતા ઢોર કુતરાનો ત્રાસ છે પરંતુ ટ્રમ્પને આ રખડતા ઢોર કે કુતરા નહિ દેખાય.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રખડતા ઢોર કુતરા દેખાય નહિ તેના માટે અમદાવાદ કોર્પોરેશનની ટિમ અત્યારથી કામે લાગી ગઈ છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા ઢોર અંકુશની ટિમો ને કામે લગાડી દીધી છે. અત્યાર સુધીમાં ૪૮ રખઢતા ઢોરો પકડી લેવાયાં છે. જે માર્ગો પર પર ટ્રમ્પ-મોદીનો કાફલો પસાર થશે તે માર્ગ પર ઢોર અંકુશ વિભાગની પાંચ ટીમોને અત્યારથી કામે લગાડાઇ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.