///

હવે રાજકોટ શહેર કચરામાંથી 15 મેગા વોટ વીજળી કરશે ઉત્ત્પન્ન

હવે રાજકોટ શહેરના કચરામાંથી 15 મેગા વોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે. રાજકોટ મનપાએ શરૂઆતી ધોરણે બગીચાઓમાંથી ઉત્પન્ન થતાં કચરાના નિકાલ માટે ખાતર બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. ત્યાર બાદ શાક માર્કેટમાંથી નીકળતા શાકભાજીના કચરામાંથી ખાતર બનાવવા માટે મશીનો પણ વસાવ્યા બાદ હવે મનપાએ 80 ફુટ રોડ ઉપર કચરામાંથી ખાતર અને વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો પ્લાન્ટ કાર્યરત કર્યો છે અને હવે શહેરભરમાંથી એકઠા થતા કચરામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનું નક્કી કર્યું છે.

રાજકોટ પાલિકા દ્વારા શહેરભરમાંથી એકઠા થતાં કચરામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો 15 મેગા વોટના પ્લાન્ટની પીપીપી ધોરણે શરૂ કરવાની કામગીરી આરંભી છે. શહેરમાંથી દરરોજ 600 ટનથી વધુ કચરો એકઠો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ કચરાના નિકાલ માટે નાકરાવાડી ખાતે 15 મેગા વોટ વિજળી ઉત્પન્ન કરતો પ્લાન્ટ નાંખવામાં આવશે. આ પ્લાન્ટ પીપીપી ધોરણે કાર્યરત કરવામાં આવશે. હાલ પ્લાન્ટની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે અને વર્ષના અંતમાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની કામગીરી પણ શરૂ થઈ જશે.

રાજકોટ શહેર સ્વચ્છતા રેન્કિંગમાં દિવસે દિવસે આગળ વધી રહ્યું છે. જેમાં ગતવર્ષે દેશમાં 9મો ક્રમ હતો. હાલ બેસ્ટ સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ બિગ સીટી એવોર્ડ સાથે ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો છે. ત્યારે પ્રથમ ક્રમ મેળવવા માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. જેના ભાગરૂપે શહેરભરમાંથી એકત્ર થતો 600 ટન કચરાનો નિકાલ કરવા માટે હાલ કોઈ વ્યવસ્થા નથી. પરંતુ હવે નાકરાવાડી ખાતે 15 મેગા વોટની ક્ષમતાનો પાવર પ્લાન્ટ નાંખવાની તૈયારીઓ આરંભી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.