/

રાજ્યસભાનું રમખાણ પરેશ ધાનાણીનું ટવીટ એક પણ ધારાસભ્યએ રાજીનામુ નથી આપ્યું

રાજસ્યસભાની 26 મી માર્ચે ચૂંટણીનું મતદાન થવાનું છે ત્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસ અમને સામને આવી ગયા છે તેવા સમયે ગુજરાત વિધાનસભા વિપક્ષનેતા પરેશ ધાનાણીએ ટવિટ કરીને કાર્યકરો અને પ્રજજનોને જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના એક પણ ઈમાનદાર ધારાસભ્યોએ રાજીનામુ નથી આપું અપ્રચારથી દૂર રહેવાની પરેશ ધાનાણીએ સલાહ આપી હતી આજે વહેલી સવાર થી કોંગ્રેસના ચાર ધારાસભ્યો એ રાજીનામાં ધરી દીધા ની વાતો વહેતી થઇ છે ત્યારે પરેશ ધાનાણીએ ટવીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે એક પણ ઇમાનદારે ધારાસભ્યએ રાજીનામુ નથી આપ્યું 

Leave a Reply

Your email address will not be published.