//

જાણો અરવિંદ કેજરીવાલની જીતના કારણો

દિલ્લીમાં આમ આદમી પાર્ટી ફરી એકવાર સરકાર બનાવી છે. માેટી સંખ્યામાં દિલ્લીમાં આપના કાર્યકર્તાઓ એ ઉજવણીની શરૂઆત પણ કરી દીધી છે. કેજરીવાલ સરકરે પોતાના શાસન દરમિયાન ચૂંટણી ઢંઢેરાના વચનોની લ્હાણી કરી હતી તેમાંથી મોટાભાગ ના વચનો નિભાવતા લોકો એ ફરીથી કેજરીવાલ સરકાર પર વિશ્વાસ મકી ને બહુમત સરકાર નું મેન્ડેટ આપ્યું છે.

અરવિંદ કેજરીવાલએ નાગરિકાેને સીધા સ્પર્શ કરે તેવી બાબતાે અંગે નિર્ણય લઇને લાેકાેને પાેતાના તરફ વાળવાનાે પ્રસાય કર્યાે હતાે. 2015માં ચુંટણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલએ જનતાને અમુક વચનાેની પણ ગેંરેટી આપી હતી.

અરવિંદ કેજરીવાલની જીતના મુખ્ય કારણાે

 1. ડીટીસી બસમાં મહિલાની મફત મુસાફરી
 2. 200 યુનિટ સુધી મફતમાં વીજળી
 3. અડધી કિંમતમાં 400 યુનિટ સુધીની વીજળી
 4. જનતાને 20,000 લિટર સુધી મફત  પાણી આપ્યું
 5. દિલ્હીમાં સરકારી સ્કુલાે પ્રાઇવેટ કરતા પણ ચઢિયાતી તેમજ સારુ શિક્ષણ મળે રહે તેવી સ્કૂલો બનાવી હતી.
 6. દિલ્લીમાં મહોલ્લા klinik શરુ કર્યા જેમાં નાગરિકાેને ફ્રી મેડીકલ સુવિધા મળે રહે.
 7. 50 ભ્રસ્ટાચારી સરકારી અધિકારીઓને જેલ ભેગા કર્યા
 8. લગભગ સરકારી બધાજ વિભાગાેમાં ભષ્ટ્રાચાર લગભગ 80 ટકા ઓછા થયા
 9. 3 ઓવરબ્રિજ  બનાવવામાં 350 કરાેડ રૃપિયા બચાવ્યા

કેજરીવાલાની રાજકીય સફરની શરૂઆત

 1. ડિસેમ્બર 2013થી ફેબ્રુઆરી 2014 સુધી સત્તામાં રહ્યા
 2. બીજી વખત 2015માં ફરી ચુંટણી જીતીને તેઓ સીએમ બન્યા
 3. પ્રથમ વખત આમ આદમી પાર્ટીએ 70 માંથી 28 બેઠકાે જીતી ક્રાેગ્રેસના સહયાેગથી સરકાર બનાવી હતી.
 4. ફેબ્રુઆરી 2014માં અરવિંદ કેજરીવાલાલે રાજીનામું આપી દીધુ હતું.
 5. વર્ષ 2015ની ચુંટણીમાં દિલ્લી વિધાનસભાની 70 બેઠકમાંથી આમ આદમી પાર્ટીએ 67 બેઠક જીતી હતી. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.