///

સારા સમાચાર: ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં રોપેક્ષ સેવા શરૂ થશે

સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર જતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. લાંબી મુસાફરી કરી વતન જતા લોકો હવે સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચેનું અંતર ઝડપી કાપી શકશે. જેમાં હવે માત્ર ચાર કલાકમાં જ સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચેનું અંતર કાપી શકશે.

જી હા એ સાચુ છે ભાવનગરના ઘોઘા અને સુરતના હજીરા વચ્ચે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં રોપેક્ષ સેવા શરુ થશે. આ પ્રોજેક્ટમાં સુરત ખાતે હિરા ઉદ્યોગ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે ઘણા સૌરાષ્ટ્રના વેપારીઓને ફાયદો થશે. ઘોઘા-હજીરા વચ્ચેની રોપેક્ષ સેવાને લઇને પેસેન્જર, વાહનોના દર કંપનીએ નક્કી કરી દીધા છે. રોપેક્ષ સેવાથી ઘોઘાથી હજીરા માત્ર 4 કલાકમાં પહોંચી જવાશે અને પરિવહનના સમયમાં પણ ઘટાડો થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.