/

નાના વેપારીઓ માટે પેકેજ જાહેર કરવા સોમનાથના ધારાસભ્યએ કરી માંગ

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત સરકારને ખાસ પેકેજ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં ખેડૂતો, સાગર ખેડૂતો, અને તમામ મજૂર વર્ગ અને વેપારી વર્ગને નિર્વાહ ભથ્થુ આપવામાં આવે તેમજ વીજ બિલ માફ કરવામાં આવે થતા ખેડૂતો અને સાગર ખેડૂતો સહિતના તમામ મજૂર વર્ગની લોન માફ કરવામાં આવે સાથે જ નગર પાલિકાના તમામ વેરાઓ માફ કરવામાં આવે તેવી સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલભાઈ ચુડાસમાં દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 14 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જેથી નાના વેપારીઓ, ખેડૂતો, સાગર ખેડૂતોની આર્થિક પરિસ્થિતિ કથળી ગઈ છે જેથી ધારાસભ્ય દ્વારા રાજ્ય સરકારને અપીલ કરવામાં આવી છે કે લોકડાઉન દરમિયાન તમામ ખેડૂતો, સાગર ખેડૂતો તથા તમામ મજૂર વર્ગ માટે જુદી- જુદી ટીમો બનાવી સર્વે કરવામાં આવે અને જરૂરિયાતમંદ નાગરિકોને નિર્વાહ ભથ્થં આપવામાં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.