/

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ કરી અપીલ, ગ્રામિણ મજૂરોને આર્થિક સહાય આપવા કરી રજૂઆત

કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી દ્વારા દૈનિક અને ગ્રામિણ મજૂરોને આર્થિક સહાય કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. લોકડાઉનના કારણે દેશના કૃષિ મજૂરોની હાલત કફોડી બની છે.. ઉલ્લેખનીય છે કે લોકડાઉનની અવધિ પૂરી થવામાં હજી ઘણોં લાંબો સમય બાકી છે 21 દિવસના લોકડાઉનના કારણે કૃષિ મજૂરો પરિસ્થિતિ દયનીય બની છે જેથી તેમને આર્થિક સહાય પહોંચાડવામાં આવે તેવી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી દ્વારા અપીલ કરાઈ છે. લાખો ગ્રામિણ કૃષિ મજૂરોની લોકડઉનના કારણે આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ બની છે. (MGNREGA) મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામિણ રોજગાર સાથે સંકળાયેલા ગ્રામિણ મજૂરોને 21 દિવસ સુધી આર્થિક સહાય આપવામાં આવે તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.