///

આજથી રાજ્યભરના ઈન્ટર્ન તબીબોની હડતાળ, સ્ટાઈપેન્ડમાં વધારો કરવા માગ

આજે રાજ્યમાં તમામ સરકારી, GMERS ઇન્ટર્ન તબીબો સહિત અંદાજે 2,000 જેટલા ઇન્ટર્ન તબીબો હડતાળ પર ઉતરતા કોવિડ હોસ્પિટલમાં મુશ્કેલી ઉભી થઈ શકે છે. ત્યારે ઈન્ટર્ન તબીબોની માંગ રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી ના સ્વીકારતા ઇન્ટર્ન તબીબો આજે હડતાળ પર ઉતર્યા છે.

ઈન્ટર્ન તબીબો હાલ મળતા સ્ટાઈપેન્ડમાં વધારો, કોવિડ ડ્યુટી બદલ ઈનસેન્ટિવની માગ સાથે અનેકવાર રજુઆત કરી ચુક્યા છે. એપ્રિલ મહિનાથી અત્યાર સુધી બજાવેલી ફરજના સમયગાળાને બોન્ડ સમયગાળામાં 1:1 ગણીને ઇન્ટર્નશીપ પૂર્ણ થયે તમામ ઇન્ટર્ન તબીબોને બોન્ડ મુક્ત ગણવાની માંગ કરાઈ રહી છે. ઇન્ટર્ન તબીબોની ઇન્ટર્નશીપ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પૂર્ણ થઈ રહી છે.

હાલ MBBS ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરોને સ્ટાઈપેન્ડ પેટે 12,800 રૂપિયા આપવામાં આવે છે જે વધારીને 20,000 કરવા માંગ થઈ રહી છે. સ્ટાઈપેન્ડમાં વધારો એપ્રિલ 2020થી સ્વીકારી બાકીની રકમ સરકાર એરિયર્સરૂપે આપે. કોવિડમાં બજાવેલી ફરજના ભાગરૂપે પ્રોત્સાહિત માનદ મહેનતાણું ઓછામાં ઓછું પ્રતિદિન 1 હજાર લેખે આપવામાં આવે તેવી ઇન્ટર્ન તબીબોએ માંગ કરી છે.

ત્યારે રાજ્ય સરકારે ઇન્ટર્ન તબીબોની એકપણ માંગ ના સ્વીકારતા આજથી કોવિડ તેમજ નોન કોવિડ સહિત તમામ પ્રકારની ડ્યુટીથી અળગા થશે. ઇન્ટર્ન તબીબો ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ, આરોગ્ય સચિવ, આરોગ્ય કમિશ્નર, ડીન સહિત અધિકારીઓને રૂબરૂ તેમજ લેખિતમાં અનેકવાર રજૂઆત કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.