ગિરનાર રોપ વે

ગીરનાર રોપ વે ના ભાડામાં કરાયો આંશિક ઘટાડો

ડાપ્રધાન મોદીએ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ એવા ગિરનાર રોપ વે નું ઇ-લોકાર્પણ કર્યા બાદ તેના ભાડાને લઇને લોકોમાં નારાજગી જોવા મળતી હતી. ત્યારે તેમની રજુઆત અને વિરોધ બાદ ગિરનાર રોપ વેના ભાડામાં આંશિક ઘટાડો

/////

સપનુ સાકાર: વડાપ્રધાન મોદીએ ત્રણ પ્રોજેક્ટનું કર્યુ ઇ-લોકાર્પણ, ગીરનારનું 2.3 કિલોમીટરનું અંતર હવે માત્ર 8 મિનિટમાં જ કપાશે

વડાપ્રધાન મોદીએ મહત્વના ત્રણ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરી અને પ્રજા સમક્ષ ખુલ્લા મુક્યા છે. જેમાં એશિયાના સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ એવા ગિરનાર રોપ વે નું ઇ-લોકાર્પણ વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યુ હતું. આ ઉપરાંત અમદાવાદ ખાતે

///////