બાળકો

દિવાળી બાદ સ્કુલો ખુલી શકે છે, આ રીતે નિયમોનું કરવુ પડશે પાલન

કોરોના વાઇરસના કહેરને પગલે દેશ સહિત રાજ્યમાં તમામ છુટછાટ આપવામાં આવી છે. તેવામાં હવે કોર્ટ અને સ્કુલ આ બંને જ બંધ હોઇ જેના પગલે રાજ્ય કેટલાક સમયથીવિચારણા કરી રહ્યું છે. આ તમામ

//