Mobile was found from Narayan Sai

સુરતની જેલમાંથી નારાયણ સાંઈ પાસેથી મોબાઈલ મળી આવ્યો

દુષ્કર્મ કેસમાં જેલની સજા કાપી રહેલા નારાયણ સાંઈ પાસેથી મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો છે. નારાયણ સાંઈ આરોપી અને આધ્યાત્મિક ગુરુ કહેવાતા આસારામ બાપુના પુત્ર છે. જે હાલ સુરતની લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ

///