////

મહેસાણા દૂધ ઉત્પાદક સંઘના પૂર્વ MDના કોર્ટે 21મી ડિસેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મંજુર કર્યા

મહેસાણા દૂધ ઉત્પાદક સંઘના પૂર્વ એમ.ડી. નિશિત બક્ષીની ધરપકડ બાદ ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ દ્વારા તેમને રજૂ કરાતા અમદાવાદ સીટી સિવિલ અને સેશન કોર્ટે આરોપીના 21મી ડિસેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મંજુર કર્યા છે. આ કેસના અન્ય બે આરોપી વિપુલ ચૌધરી અને મૌઘજી ચૌધરી પણ હાલ રિમાન્ડ હેઠળ છે.

ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ દ્વારા આરોપી નિશિત બક્ષીના 14 દિવસના રિમાન્ડની માગ કરી હતી જોકે કોર્ટે તેમના 21મી ડિસેમ્બર સવારના 11 કલાક સુધીના રિમાન્ડ મંજુર કર્યા છે. આ કેસમાં નિશિત બક્ષીના રિમાન્ડ મેળવવા માટે CID ક્રાઈમ દ્વારા 13 કારણો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

મહેસાણા દૂધસાગર સાગર ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન વિપુલ ચૌધરીના 4 દિવસના રિમાન્ડ પુરા થયા બાદ બુધવારે તેમને અમદાવાદ સીટી સિવિલ અને સેશન્સ કોર્ટમાં ફરીવાર રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતાં. જ્યાં કોર્ટે વિપુલ ચૌધરીના 18મી ડિસેમ્બર સુધી અને મૌઘજી ચૌધરીના 19મી ડિસેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મંજુર કર્યા હતાં.

મહેસાણા બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 2014માં નોંધાયેલી ફરિયાદ પ્રમાણે વિપુલ ચૌધરી પર વિનામૂલ્યે સાગરદારણ મહારાષ્ટ્ર મોકલી કૌભાંડ આચરવાનો આક્ષેપ છે. આ કેસમાં ફરિયાદ દાખલ થયાના 6 વર્ષ બાદ ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ દ્વારા વિપુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.