/

ખેડૂતો માટે આવ્યા રાહતના સમાચાર, જાણો સરકારે શું કરી જાહેરાત

રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો મારે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. રાજ્યના ખેડૂતો માટે આ સમાચાર સારા સમાચાર કહી શકાય કારણ કે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે 20 દિવસ વધુ પાણી આપવાની જાહેરાત કરી છે. 15 માર્ચ બાદ પણ વધારાના 20 દિવસ સુધી પાણી અપાશે. કડણા ડેમમાંથી પણ પાણી વધારાના 15 દિવસ સુધી અપાશે આ જાહેરાત વિધાનસભા ગૃહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી એ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.