/

આ ડેરી પાસે મહિનાઓ સુધી ચાલે એટલું દુધ છે : ચેરમેન

દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 21 દિવસ સુધી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી છે જેને લઈને લોકો ખાદ્ય ચીજોની ખરીદી કરી સંગ્રહ કરવા દોડધામ કરી રહ્યા છે અને ડેરીઓ પર ભીડ કરી રહ્યા છે.. જ્યારે સુરત અને તાપી જિલ્લાના પશુપાલકોની જીવાદોરી ગણાતી સુમુલ ડેરીનાં ચેરમેને જણાવ્યું કે- સુમુલ ડેરી પાસે મહિનાઓ સુધી ચાલે એટલું દુધ અને દુધની પ્રોડક્ટો છે..વધુમાં સુમુલ ડેરીના ચેરમેને જણાવ્યું કે સુરત અને તાપી જિલ્લાના લોકોને સવારે અને બપોરે દુધનો પુરવઠો મળી રહેશે જેથી પ્રજાજનોને ખોટો સંગ્રહ ન કરવા અપીલ કરી હતી.. ઉલ્લેખનીય છે કે ગામડાંઓમાંથી દુધનો પુરવઠો નિયમિત અન પૂરતા પ્રમાણમાં આવે છે સાથેજ સુમુલ ડેરી અગિયાર લાખ લીટર દુધનું સપ્લાય કરે છે.. સુમુલ ડેરીના ચેરમેને સુરત અને તાપીના પ્રજાજનોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે..

Leave a Reply

Your email address will not be published.