/

લોકડાઉન દરમિયાન ટોલપ્લાઝા પર નહીં લેવાઈ ટોલ ટેક્સ

કોરોના વાયરસને પગલે સમગ્ર દેશ અને દુનિયા હાચ્ચી ગયું છે કોરોના લડત સામે દેશ જજુમી રહ્યો છે સમગ્ર દેશ હાલ લોક ડાઉન છે લોકો ની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી પડી રહી છે તેવા સંજોગો માં સરકારે હાઇવે પર આવતા ટોલ ગેટ પર ટોલ ટેક્સ નહિ લેવા ની સૂચના આપી છે ટેક્સ નહિ લેવાથી સોસીયલ ડિસ્ટન ઘટે અને કોરોના ચેપ થી દૂર રહી શકાય તેવા હેતુ થી આજે થી સરકારે નિર્ણય લીધો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.