///

અમદાવાદમાં આવતીકાલે ચાંદખેડા, ન્યુ રાણીપ, બોડકદેવ સહિત આ વિસ્તારમાં પાણીકાપ

અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં આવતીકાલે પાણીકાપ મુકવામાં આવશે. જેમાં વોટર પ્લાન્ટમાં કામગીરી કરવાની હોવાથી મહાનગર પાલિકાએ પાણીકામ મુકવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેથી ગુરૂવારે શહેરના પશ્ચિમ ઝોન, ઉત્તર-પશ્ચિમ ઝોન અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનના વોર્ડનમાં પાણી પૂરવઠો મળશે નહીં.

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા જાસપુર વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લો મીટર ફિટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. જેથી જાસપુર પ્લાન્ટમાંથી પાણી મેળવતા વિસ્તારના લોકોએ આવતીકાલે પાણીકાપનો સામનો કરવો પડશે. ગુરૂવારે પાણીકાપ રહ્યાં બાદ શુક્રવારે આ વિસ્તારના લોકોને રાબેતા મુજબ પાણી આપવામાં આવશે.

જાસપુર 400 એમ.એલ.ડી વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ક્લિયર વોટર પંપ હાઉસના પંપ મોટર સેટની હેડર લાઇન પર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લો મીટરો ઇનસ્ટોલ કરવા 6 કલાક સુધી શટડાઉન કરવામાં આવશે. જેના લીધે ગુરુવારે શહેરના ચાંદખેડા, સાબરમતી, મોટેરા, વેજલપુર, ન્યુ રાણીપ, ગોતા, ઘાટલોડિયા, રાણીપ, વેજલપુર, સેટેલાઇટ, વસ્ત્રાપુર, સરખેજ, બોડકદેવ, જોધપુર, વાડજ, નવાવાડજ સહિતના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠો બંધ રાખવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત પશ્ચિમ ઝોન, ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન અને દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના તમામ વિસ્તારમાં પાણી આવશે નહિ. જોકે બીજા દિવસે સવારે પાણી પુરવઠો રાબેતા મુજબ આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.