///

હવે ટ્રાફિકનો દંડ જવાબદાર વ્યક્તિ પાસેથી જ વસૂલાશે, રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટર વ્હીકલ એક્ટના નક્કી કરેલા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ કરવા બદલ વસૂલવામાં આવતા દંડના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત બીજા કોઈનું વાહન લઈને નીકળનાર વ્યક્તિ ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરે, તો ગુના માટે જવાબદાર વ્યક્તિ પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવશે.

જોકે અગાઉના નિયમો અનુસાર બીજાનું વાહન લઈને નીકળનાર વ્યક્તિ અને જેની માલિકીનું વાહન હોય તે બન્ને પાસેથી દંડની રકમ વસૂલવામાં આવતી. જેથી ડબલ દંડ ભરવો પડતો હતો. જો કે હવે નવા નિયમો મુજબ, જવાબદાર વ્યક્તિ પાસેથી જ દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે.

કેન્દ્ર સરકારના મોટર વ્હિકલ્સ એક્ટ નં. 32/2019, 1988માં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને રાજય સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નવા કાયદાના અમલીકરણ અનુસંધાને ટ્રાફિક નિયમ ભંગના ગુનામાં સ્થળ પર દંડ ફીના સરળ દરો પણ અમલમાં લાવ્યા છે.

જેમાં ટ્રાફિકના ગુના માટે જવાબદાર ડ્રાઈવર, માલિક કે વાહન સંબંધિત જવાબદાર પાસેથી કાયદાકીય જોગવાઇઓ અનુસાર કોઈ મુંઝવણ ન ઉભી થાય તે હેતુથી આ સરળીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આથી હવે વાહન ચલાવતા વ્યક્તિ પાસેથી દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.