/

સેનિટાઇઝરના ભાવ મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રીનું ટવિટ

કોરોનાની મહામારી સામે દેશ આંખ જંગ લડી રહ્યો છે ત્યારે કેટલાક લેભાગુ તત્વો તક નો લાભ ઉઠાવી સેનિટાઇઝરના ભાવો બમણા કરતા વધુ લેતા હોવાની બુમરાડ બોલતા કેન્દ્રીય અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રીએ સેનિટાઇઝરના ભાવ 200 ના 100 થી વધુ લઇના શકાય તેવો આદેશ કર્યો હતો ટવીટ કરી લોકોને પણ જાગૃત કરી સેનિટાઇઝરના ભાવ નિશ્ચિત હોવાનો ઉલ્લેખ કરી લોકોને પણ જાગૃત થવા ટવીટ કર્યું હતું કેન્દ્રીય મંત્રીએ 30 જૂન 2020 સુધી સેનિટાઇઝરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નહિ કરવાનું પણ જણાવેલ હતું

તેમજ પાઇલના માસ્કની કિંમત 8 રૂપિયા થી 3 પાઇલ માસ્કની કિંમત 10 રૂપિયા થી વધુ નહીં હોવાનો ટવીટમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને લોકોને ખોટા ખર્ચ થી દૂર રહેવાની અને કિંમત થી વધુ રૂપિયા નહિ ચૂકવવાની સલાહ આપી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.