/

અસુરક્ષિત ગુજરાત : જુઓ ક્યાં આધેડનું અપહરણ કરી મરાયો ઢોર માર જુઓ વીડિયો

શહેરમાં વ્યાજખાેરાેનાે આતંક વધી રહ્યાે છે. શહેરનાં પૂર્વ વિસ્તાર નિકાેલમાં આધેડે પાંચ વ્યાજખાેરાે સામે ફરિયાદ નાેંધાવી છે. ખાનગી કંપનીમાં સેલ્સમેન તરીકેની ફરજ બજાવતા આધેડને પૈસાની જરૃરિયાત હાેવાથી શહેરના પાંચ વ્યાજખાેરાે સાથે વ્યાજ ઉપર પૈસા લીધા હતાં.

આધેડ વ્યાજ આપવાનું ચુકી જતાં વ્યાજખાેરાે તેમની પાસેથી વધુ પેનલ્ટીની માંગ કરતા હતાં. જેથી એાધેડે વ્યાજખાેરાેને પેન્લ્ટી આપવાનો ઇનકાર કર્યાે હતાે. જેથી ગુસ્સેભરાયેલા પાંચ વ્યાજખોરોએ દારૂના નશામાં આધેડનું નિકોલથી અપહરણ કરીને છેક અસારવા સુધી લઇ જઇને માર મારી ધમકીઓ આપી હતી. તેમજ દારૃના નશામાં અસારવા રાેડ ઉપર ફેંકી દીધા હતા. સમગ્ર ઘટનાના CCTV સામે આવ્યા છે

જેથી પાંચ વ્યાજખાેરાેથી ડરી જતાં આધેડે નિકાેલ પાેલીસ મથકમાં ફરિયાદમાં નાેંધાવી હતી. નિકાેલ પાેલીસે ફરિયાદ નાેંધી અસારવાથી નિકાેલ સુધીના સીસીટીવી ફુટેજ કબ્જે કરી તજવીજ હાથધરી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, શહેરમાં અવાર-નવાર નિર્દોષ માણસાે પાસેથી પૈસા પડાવતા વ્યાજખાેરાેના કિસ્સા ઓછા થવાને બદલે વધી રહ્યા છે. શહેર પાેલીસ ખાેટા પેટ્રાેલીંગનાં ઢોંગ રચી નાગરિકાેની સુરક્ષાના દાવાઓ કરતી હાેય છે. પરંતુ શહેરમાંઆવા કિસ્સાઓ સામે આવતા સાબિત થાય છે કે સામાન્ય નાગરિક કેટલાે સુરક્ષિત છે? તેમજ પાેલીસની કામગીરી ઉપર પશ્નાે થાય છે? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.