/

ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા બાદ લલિત વસોયાએ શું કહ્યું ?

ગુજરાત કોંગ્રેસ માં રાજ્યસભાની ચાર બેઠકોની ચૂંટણી યોજવાની છે જેમાં અલગ અલગ સમજો દ્રારા રાજકીય આગેવાનો ને રાજ્યસભા માં સ્થાન મળે તેમાટે પક્ષ દ્રારા રજૂઆત કરવા માં આવી હતી જેમાં ધોરાજી ઉપલેટાના ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ પણ પોતાના વિચારો રજુ કાર્ય હતા અને પાટીદાર નેતાને રાજ્યસભામાં સ્થાન મળે તેવી રજુઆત કરી હતી પરંતુ પાર્ટીનો નિર્ણય કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય માટે સીરો માન્ય છે મેં મારા વિચારો રજૂકરયા હતા અને પક્ષના નિર્ણય થી હું સંતુષ્ટ છું.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.