//

કેબિનેટ બેઠકમાં ક્યાં મુદ્દે થશે ચર્ચા ?

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને 10 વાગ્યે વિધાનસભાના કેબિનેટ ખંડમાં બેઠક યોજાશે. આ બેઠકમાં વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન આવનારા સરકારી વિધેયકોની ચર્ચા વિચારણા કરાશે. ભારત માં દેખાયેલા કોરોના વાયરસના પગલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગમચેતીના પગલા લેવા સંદર્ભે પણ બેઠકમાં વિશેષ ચર્ચા થાય તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલા કૃષિ રાહત પેકેજ માં ખેડૂતો અરજી કરતાં ન હોવાના કારણે વૈકલ્પિક રસ્તો કેવી રીતે કરી શકાય તેના સંદર્ભે પણ ચર્ચા થાય તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.