///

આ પ્રસિદ્ધ મંદિરમાં હવે ભારતીય વસ્ત્રો પહેરીને જ જવું પડશે

તિરૂપતિ મંદિરમાં ભક્તોએ હવે ભારતીય વસ્ત્રો પહેરીને આવવું ફરજિયાત છે. તેવી જ રીતે હવે શિરડી સાંઈ બાબાના મંદિરના ટ્રસ્ટે પણ આવો જ નિર્ણય લીધો છે.

ટ્રસ્ટે ભક્તોને ભારતીય સાંસ્કૃતિક પોશાકમાં જ મંદિરમાં આવવાનો આગ્રહ કર્યો છે. મંદિર પ્રાંગણમાં ભક્તોને સભ્ય પોશાક પહેરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ટ્રસ્ટના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અન્ય પોશાક પહેરીને આવતા ભક્તોને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે.

સાંઈ ટ્રસ્ટના કાર્યકારી અધિકારી કાન્હુરાજ બાગટેએ કહ્યું, અમે આ નિયમ સાંઈ ભક્તોના સૂચનો બાદ બનાવ્યો છે. ભક્તોને આ અંગેની જાણકારી આપવા માટે બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવ્યું છે. ટ્રસ્ટે સ્પષ્ટ પણે કહ્યું છે કે, માત્ર ભારતીય વસ્ત્રો એટલે કે સલવાર-સૂટ, કૂર્તા-પાયજામા જેવા સભ્ય વસ્ત્રો પહેરીને આવતા ભક્તોને જ મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. જ્યારે નાના વસ્ત્રો પહેરીને આવતા ભક્તોને પ્રવેશ નહીં અપાય. કેટલાક ભક્તોએ શિરડી ટ્રસ્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયનું સમર્થન કર્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.